Zakaz konkurencji i tajemnica przedsiębiorstwa

Blog adwokata z Wrocławia dla nowoczesnych przedsiębiorców o tym jak utrzymać przewagę konkurencyjną i chronić tajemnicę przedsiębiorstwa
Dostęp do informacji przez osobę nieuprawnioną
Dostęp do informacji przez osobę nieuprawnioną
Odpowiedzialność karna za bezprawne uzyskanie informacji Zastanawiasz się, czy pozyskanie informacji bez zgody jej właściciela grozi postępowaniem karnym? Nie wiesz, czy nagrywanie poufnych rozmów jest zabronione? A może szukasz informacji na temat trybu postępowania karnego, w którym rozpoznawane są przedmiotowe zarzuty? W artykule znajdziesz informacje na temat: przesłanek odpowiedzialności karnej za bezprawne uzyskanie informacji, odpowiedzialności karnej za ujawnienie informacji bezprawnie uzyskanej, przypadkach legalnego nagrywaniu rozmów bez wiedzy wszystkich albo niektórych uczestników rozmowy, sposobie zainicjowania postępowania przygotowawczego w sprawie o tego typu przestępstwa. (więcej…)
Czytaj dalej
Co nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa
Co nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa
Jakie informacje nie będą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa? Poszukujesz informacji, jakie kategorie posiadanych przez ciebie danych nie będą stanowiły elementu tajemnicy przedsiębiorstwa? Zastanawiasz się, jakie relacje zachodzą pomiędzy tajemnicą przedsiębiorstwa a prawami własności intelektualnej? A może nie wiesz, kiedy upublicznienie określonych informacji może mieć wpływ na tajemnicę twojego przedsiębiorstwa? Z artykułu dowiesz się: kiedy informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, co znaki towarowe i patenty mają wspólnego z tajemnicą przedsiębiorstwa, kiedy pozyskanie danych objętych tajemnicą twojego przedsiębiorstwa przez osoby trzecie będzie wpływało na jej ograniczenie. (więcej…)
Czytaj dalej
Naruszenie zakazu konkurencji
Naruszenie zakazu konkurencji
Co może się stać, kiedy zostanie naruszony zakaz konkurencji? Nie wiesz co grozi tobie za naruszenie umownego zakazu konkurencji? Zastanawiasz się, czego możesz domagać się od nielojalnego kontrahenta? A może szukasz informacji na temat pracowniczych i korporacyjnych konsekwencji złamania zakazu konkurencji? Z artykułu dowiesz się: jaka jest treść zakazu konkurencji oraz z czego ona wynika, kiedy dochodzi do naruszenia zakazu konkurencji, jakie skutki związane są z naruszeniem zakazu konkurencji. (więcej…)
Czytaj dalej
Zakaz konkurencji dla podwykonawcy
Zakaz konkurencji dla podwykonawcy
Czy podwykonawca też może zostać objęty zakazem konkurencji? Zastanawiasz się, czy twój podwykonawca zobowiązany jest do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej względem ciebie? A może chciałbyś wprowadzić do umowy odpowiednie zapisy gwarantujące takie ograniczenie? Czy też szukasz informacji na temat norm ustawowych zakazujących podwykonawcy pewnych form aktywności gospodarczej? Z artykułu dowiesz się: Kiedy podwykonawca zobowiązany jest do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej, Jak prawidłowo sformułować umowny zakaz konkurencji, Jakie ograniczenia ustawowe w prowadzeniu działalności konkurencyjnej mogą ciążyć na podwykonawcy. (więcej…)
Czytaj dalej
Zakaz konkurencji w umowie agencyjnej
Zakaz konkurencji w umowie agencyjnej
Czy w umowie agencyjnej można przewidzieć zakaz konkurencji? Jesteś agentem i zastanawiasz się, czy dający zlecenie może wprowadzić umowny zakaz konkurencji po ustaniu współpracy? Nie wiesz, na jakich warunkach taki zakaz może zostać ustanowiony? A może chciałbyś odwołać wcześniej wprowadzony zakaz konkurencji? W artykule znajdziesz informacje na temat: sposobu wprowadzenia zakazu konkurencji do umowy agencyjnej, warunków, jakie umowny zakaz konkurencji agenta powinien spełniać, możliwości odwołania zakazu konkurencji, przypadków, w których agent zostaje zwolniony z umownego zakazu konkurencji. (więcej…)
Czytaj dalej
pracowniczy obowiązek zachowania poufności
Tajemnica przedsiębiorstwa a pracowniczy obowiązek zachowania poufności
Czy pracownik ma obowiązek zachowania poufności? Nie wiesz, czy pracownik zobligowany jest do zachowania poufności informacji uzyskanych w czasie wykonywania stosunku pracy? Zastanawiasz się, czy konieczne jest zawieranie z pracownikiem odrębnej umowy zobowiązującej go do zachowania poufności? A może szukasz informacji na temat granic odpowiedzialności pracownika za ujawnienie informacji poufnych? Z artykułu dowiesz się: czym jest obowiązek zachowania poufności przez pracownika, czy obowiązek ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa ciąży na pracowniku z mocy prawa, dlaczego warto zawrzeć z pracownikiem odrębną umowę o poufności. (więcej…)
Czytaj dalej
Poufność negocjacji
Poufność negocjacji
Jak zapewnić poufność negocjacji? Zastanawiasz się, czy istnieje sposób na zobowiązanie potencjalnego kontrahenta do zachowania poufności? Obawiasz się, że przedsiębiorca, z którym prowadzić negocjacje wykorzysta przekazane przez ciebie dane? A może nie wiesz czego możesz domagać się od nielojalnego kontrahenta? W artykule znajdziesz informacje na temat: możliwości zastrzeżenia poufności w toku prowadzonych rokowań, zakresu dopuszczalnych ograniczeń jawności negocjacji, roszczeń przysługujących względem kontrahenta naruszającego klauzulę poufności. (więcej…)
Czytaj dalej
Zakaz konkurencji a tajemnica przedsiębiorstwa
Zakaz konkurencji a tajemnica przedsiębiorstwa
Czy zakaz konkurencji i tajemnica przedsiębiorstwa to jedno i to samo? Zastanawiasz się, czym różni się zakaz konkurencji od obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa? Nie wiesz, czy ograniczenia te pokrywają się, czy też mają jedynie części wspólne? Chcesz się upewnić, kogo obowiązują poszczególne klauzule? Z mojego artykułu dowiesz się: jakie podobieństwa są między zakazem konkurencji a tajemnicą przedsiębiorstwa, czym różnią się między sobą zakaz konkurencji i tajemnica przedsiębiorstwa, kto i w jakich przypadkach zobowiązany jest do przestrzegania zakazu konkurencji lub tajemnicy przedsiębiorstwa. (więcej…)
Czytaj dalej
Co jest, a co nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa
Co jest, a co nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa?
Jakie informacje mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, a jakie nią nie są? Nie wiesz, czy wytworzone przez twoją firmę dane mogą zostać uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa? A może masz wątpliwości, czy swobodnie może udostępniać informacje pozyskane od twojego kontrahenta? Czy też zastanawiasz się, czy aby pozyskane przez ciebie wiadomości nie są tajemnicą przedsiębiorstwa konkurenta? Z artykułu dowiesz się: jakie informacje są uznawane za tajemnicę przedsiębiorstwa, które wiadomości nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa, czy kwalifikacja poszczególnych danych za te które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i takie, które nią...
Czytaj dalej
ochrona tajemnicy przedsiębiostwa
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
Jak się bronić przed naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa? Nie wiesz, czy masz obowiązek zapewnienia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa? Zastanawiasz się jakie działania podjąć w celu ochrony wskazanej tajemnicy? A może chciałbyś wiedzieć, jak rozumieć termin zachowanie należytej staranności w utrzymaniu poufności informacji? Z artykułu dowiesz się: czy masz obowiązek ochrony informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, jakie środki mogą stanowić odpowiednie zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa przed utratą poufności informacji? w jaki sposób weryfikować, czy podjęte działania w tym zakresie są wystarczające? (więcej…)
Czytaj dalej