Październik 2018

Nieuczciwa konkurencja
Nieuczciwa konkurencja
adwokat Iwo Klisz ||
Czym jest nieuczciwa konkurencja? Poszukujesz informacji na temat czynów nieuczciwej konkurencji? Nie wiesz, czy dane zachowanie stanowi nieuczciwą konkurencję? A możesz zastanawiasz się gdzie jest granica uczciwej i nieuczciwej konkurencji? W artykule znajdziesz informacje na temat: definicji czynów nieuczciwej konkurencji,...
Czytaj dalej
Informacje poufne
Informacje poufne
adwokat Iwo Klisz ||
Co to są informacje poufne? Zastanawiasz się, jakie warunki powinny spełniać informacje, aby można było uznać je za poufne? Nie wiesz, czy informacje, które posiadasz mają poufny charakter. A może poszukujesz sposobów zabezpieczenia informacji poufnych? Z artykułu dowiesz się: kiedy...
Czytaj dalej
Umowa o zachowaniu poufności (NDA) czy klauzula poufności
Umowa o zachowaniu poufności (NDA) czy klauzula poufności
adwokat Iwo Klisz ||
Umowa o zachowaniu poufności (NDA) czy klauzula poufności?  Nie wiesz kiedy należy podpisać odrębną umowę o zachowaniu poufności, a kiedy wystarczy wpisanie klauzuli poufności do treści innego porozumienia? Zastanawiasz się, jakie dodatkowe elementy znajdują się w NDA? A może szukasz...
Czytaj dalej
Umowa o zakazie konkurencji w czasie stosunku pracy
Umowa o zakazie konkurencji w czasie stosunku pracy
adwokat Iwo Klisz ||
Zakaz konkurencji w czasie stosunku pracy Chciałbyś zobowiązać pracowników do powstrzymania się od działań konkurencyjnych? A może zastanawiasz się, czy umowa w tym zakresie jest konieczna? Czy też nie wiesz, jak taką umowę prawidłowo skonstruować? W artykule znajdziesz informacje na...
Czytaj dalej
zakaz konkurencji w umowie cywiloprawnej zlecenia
Zakaz konkurencji w umowie cywilnoprawnej
adwokat Iwo Klisz ||
Tytuł powinien brzmieć zakaz konkurencji w umowach cywilnoprawnych. Musisz wiedzieć, że jest wiele rodzajów umów określanych jako „umowy cywilnoprawne”. Można powiedzieć, że jeśli pracodawca (przedsiębiorca) nie zatrudnia kogoś w oparciu o umowę o pracę, to łączy go z nim właśnie...
Czytaj dalej
Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy
Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
adwokat Iwo Klisz ||
Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy Zastanawiasz się, czy możesz zawrzeć ze swoim pracownikiem umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu zatrudnienia? Nie wiesz co umowa taka powinna zawierać? A może chciałbyś wprowadzić do niej karę umowną? W artykule znajdziesz...
Czytaj dalej
Działalność konkurencyjna
Działalność konkurencyjna
adwokat Iwo Klisz ||,
Działalność konkurencyjna według prawa pracy Zastanawiasz się, czy jako pracownik możesz prowadzić własną działalność w obszarze zbliżonym do działalności pracodawcy? A może zastanawiasz się, jakie formy aktywności zawodowej obejmuje zakaz konkurencji? Czy też nie wiesz, czy zakaz ten obowiązuje tylko,...
Czytaj dalej
tajemnica przedsiębiorstwa
Tajemnica przedsiębiorstwa
adwokat Iwo Klisz ||
Co to jest tajemnica przedsiębiorstwa? Zastanawiasz się czym właściwie jest tajemnica przedsiębiorstwa? Nie wiesz jakie roszczenia przysługują tobie w przypadku jej naruszenia? A może zastanawiasz się, czy obecnie obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w poufności wiąże bezwzględnie pracowników? We wpisie znajdziesz...
Czytaj dalej
Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji
Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji
adwokat Iwo Klisz ||
Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji Zawarłeś z pracodawca umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy ale pracodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków? A może pracodawca jednostronnie zwolnił cię z obowiązku przestrzegania zakazu konkurencji i odmawia wypłaty odszkodowania? Czy...
Czytaj dalej
Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
adwokat Iwo Klisz ||,
Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa Zastanawiasz się co stanowi tajemnicę twojego przedsiębiorstwa? Nie wiesz, jakie zachowania uznawane są za jej naruszenie? A może szukasz informacji na temat roszczeń, które przysługują w wypadku bezprawnego posłużenia się tajemnicą przedsiębiorstwa? W artykule omówione zostaną takie...
Czytaj dalej