Styczeń 2019

Dostęp do informacji przez osobę nieuprawnioną
Dostęp do informacji przez osobę nieuprawnioną
Odpowiedzialność karna za bezprawne uzyskanie informacji Zastanawiasz się, czy pozyskanie informacji bez zgody jej właściciela grozi postępowaniem karnym? Nie wiesz, czy nagrywanie poufnych rozmów jest zabronione? A może szukasz informacji na temat trybu postępowania karnego, w którym rozpoznawane są przedmiotowe...
Czytaj dalej
Co nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa
Co nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa
adwokat Iwo Klisz ||
Jakie informacje nie będą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa? Poszukujesz informacji, jakie kategorie posiadanych przez ciebie danych nie będą stanowiły elementu tajemnicy przedsiębiorstwa? Zastanawiasz się, jakie relacje zachodzą pomiędzy tajemnicą przedsiębiorstwa a prawami własności intelektualnej? A może nie wiesz, kiedy upublicznienie określonych...
Czytaj dalej
Naruszenie zakazu konkurencji
Naruszenie zakazu konkurencji
adwokat Iwo Klisz ||
Co może się stać, kiedy zostanie naruszony zakaz konkurencji? Nie wiesz co grozi tobie za naruszenie umownego zakazu konkurencji? Zastanawiasz się, czego możesz domagać się od nielojalnego kontrahenta? A może szukasz informacji na temat pracowniczych i korporacyjnych konsekwencji złamania zakazu...
Czytaj dalej
Zakaz konkurencji dla podwykonawcy
Zakaz konkurencji dla podwykonawcy
adwokat Iwo Klisz ||
Czy podwykonawca też może zostać objęty zakazem konkurencji? Zastanawiasz się, czy twój podwykonawca zobowiązany jest do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej względem ciebie? A może chciałbyś wprowadzić do umowy odpowiednie zapisy gwarantujące takie ograniczenie? Czy też szukasz informacji na temat...
Czytaj dalej
Zakaz konkurencji w umowie agencyjnej
Zakaz konkurencji w umowie agencyjnej
adwokat Iwo Klisz ||
Czy w umowie agencyjnej można przewidzieć zakaz konkurencji? Jesteś agentem i zastanawiasz się, czy dający zlecenie może wprowadzić umowny zakaz konkurencji po ustaniu współpracy? Nie wiesz, na jakich warunkach taki zakaz może zostać ustanowiony? A może chciałbyś odwołać wcześniej wprowadzony...
Czytaj dalej
pracowniczy obowiązek zachowania poufności
Tajemnica przedsiębiorstwa a pracowniczy obowiązek zachowania poufności
Czy pracownik ma obowiązek zachowania poufności? Nie wiesz, czy pracownik zobligowany jest do zachowania poufności informacji uzyskanych w czasie wykonywania stosunku pracy? Zastanawiasz się, czy konieczne jest zawieranie z pracownikiem odrębnej umowy zobowiązującej go do zachowania poufności? A może szukasz...
Czytaj dalej
Poufność negocjacji
Poufność negocjacji
adwokat Iwo Klisz ||,
Jak zapewnić poufność negocjacji? Zastanawiasz się, czy istnieje sposób na zobowiązanie potencjalnego kontrahenta do zachowania poufności? Obawiasz się, że przedsiębiorca, z którym prowadzić negocjacje wykorzysta przekazane przez ciebie dane? A może nie wiesz czego możesz domagać się od nielojalnego kontrahenta?...
Czytaj dalej