Pracownik a poufność informacji

Dostęp do informacji przez osobę nieuprawnioną
Dostęp do informacji przez osobę nieuprawnioną
Odpowiedzialność karna za bezprawne uzyskanie informacji Zastanawiasz się, czy pozyskanie informacji bez zgody jej właściciela grozi postępowaniem karnym? Nie wiesz, czy nagrywanie poufnych rozmów jest zabronione? A może szukasz informacji na temat trybu postępowania karnego, w którym rozpoznawane są przedmiotowe...
Czytaj dalej
pracowniczy obowiązek zachowania poufności
Tajemnica przedsiębiorstwa a pracowniczy obowiązek zachowania poufności
Czy pracownik ma obowiązek zachowania poufności? Nie wiesz, czy pracownik zobligowany jest do zachowania poufności informacji uzyskanych w czasie wykonywania stosunku pracy? Zastanawiasz się, czy konieczne jest zawieranie z pracownikiem odrębnej umowy zobowiązującej go do zachowania poufności? A może szukasz...
Czytaj dalej