ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

zakaz konkurencji

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym się w tematyce związanej z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Joachima Lelewela 23/7

53 – 505 Wrocław

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Najnowsze posty

Główne tematy:

Pobierz darmowy poradnik
o tajemnicy przedsiębiorstwa

tajemnica przedsiębiorstwa ebook

"Jak zgodnie z prawem można uzyskać tajemnicę przedsiębiorstwa?"

Jak zgodnie z prawem można uzyskać tajemnicę przedsiębiorstwa?

Co to jest reverese engineering?

Słyszałeś o metodzie reverse engineering ale nie wiesz, czy jest ona legalna? Szukasz sposobów ochrony twoich produktów przed odwzorowaniem? A może zastanawiasz się, jaka jest różnica pomiędzy legalnym odwzorowaniem a zakazanym naśladownictwem? Z artykułu dowiesz się:

  • czym jest reverse engineering i kiedy jest legalny,
  • jak można chronić tajemnicą przedsiębiorstwa przed odwzorowaniem,
  • czym od reverse engineering różni się naśladownictwo.

Legalne odwzorowanie

Pojęcie to, zwane także inżynierią odwrotną (z angielskiego reverse engineering) stanowi istotny wyłom w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, który sprzyjać ma rozwojowi uczciwej konkurencji. Jeżeli zatem wejdziesz w posiadanie informacji stanowiących tajemnicę innego przedsiębiorcy w drodze:

  • niezależnego odkrycia lub wytworzenia albo
  • obserwacji,
  • badania,
  • rozłożenia na części,
  • testowania

przedmiotu dostępnego publicznie lub posiadanego przez ciebie zgodnie z prawem, to pozyskanie w ten sposób wiadomości nie będzie naruszało tajemnicy przedsiębiorstwa innego podmiotu.

Niemniej, aby było to możliwe musi być spełnione kilka dodatkowych warunków. Pierwszym z nich jest, wspomniany już wyżej, fakt legalnego wejścia w posiadanie egzemplarza produktu konkurencji dostępnego na rynku. Przywłaszczenie prototypu, bądź wersji nie przeznaczonej do sprzedaży uniemożliwi skorzystanie z omawianego wyjątku.

Poznanie i wykorzystywanie cudzej tajemnicy przedsiębiorstwa nie będzie legalne, nawet gdy nastąpiło w drodze odwzorowania, jeżeli stanowi inny czyn nieuczciwej konkurencji. Może on przybrać formę omówionego niżej naśladownictwa, a także wprowadzających w błąd oznaczeń (gdy prócz stworzenia zbliżonego produktu zamiarem odtwórcy jest sprzedaż tzw. „podróbek” oznaczonych logotypem pierwotnego producenta), przejmowanie pracowników i klientów związane z wytwarzaniem tożsamego produktu, co towar odwzorowany.

Drugie ograniczenie może wynikać wprost z łączącej strony umowy. Przykładowo, jeżeli jesteś dystrybutorem pewnych towarów, bądź są one tobie dostarczane bezpośrednio przez producenta, to zawierane w tym celu umowy mogą obejmować klauzule poufności, zakazu konkurencji oraz ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. W takim przypadku ogólna możliwość stosowania odwzorowania podlega ograniczeniom umownym. Spotyka się przy tym całkowite zakazy wykorzystywania inżynierii odwrotnej, dekompilacji, czy tzw. klauzule czarnej skrzynki. Te ostatnie zakazują prowadzenia badań mających na celu poznanie receptury albo składu dostarczanych przez producenta towarów.

Ochrona przed reverse engineering

Wprowadzając na rynek nowy produkt, czy to w postaci urządzenia, substancji, czy nawet środka spożywczego, możesz obawiać się działań konkurencji nakierowanych na pozyskanie schematu działania albo receptury. Ze względu na fakt, że dozwolone odwzorowanie obejmuje szereg różnego typu operacji i procesów, ochrona twojego know-how musi przybrać dodatkowe formy.

Ochrona poprzez klauzule umowne nie obejmuje wszystkich potencjalnych konkurentów, a tylko takich których łączy umowa z producentem. Rozwiązaniem mogą okazać się prawa własności przemysłowej, w szczególności zaś wzory użytkowe, wzory przemysłowe oraz patenty na wynalazki.

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Natomiast wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać produktu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wzory użytkowe dotyczą zatem konstrukcji przedmiotu, zaś wzory przemysłowe jego wyglądu zewnętrznego.

Co prawda aby uzyskać jedno ze ww. praw własności przemysłowej należy przejść przez stosowną procedurę, w której trakcie dochodzi do ujawnienia kluczowych elementów towaru, jednakże w zamian uzyskuje się wieloletnie prawa ochronne. Patent wydawany jest na okres 20 lat, prawo ochronne na wzór użytkowy na 10 lat, zaś wzór przemysłowy chroniony jest aż przez 25 lat.

Jeżeli zatem uzyskasz ww. ochronę, to nawet odwzorowanie twojego produktu nie będzie uprawniało konkurencji do wprowadzenia towaru podobnego. Twoje prawa chronione będą bowiem dodatkowo przez okres 10-25 lat. Dopiero po wygaśnięciu praw własności przemysłowej konkurencja będzie mogła skorzystać z efektów odwzorowania. W przypadku zaś naruszenia twoich praw, przysługiwać będą tobie liczne roszczenia nakierowane nie tylko na uzyskanie odszkodowania ale także mające na celu zniszczenie albo przejęcie nielegalnie wprowadzonych na rynek produktów.

Odwzorowanie a naśladownictwo

Odrębnego omówienia wymagają różnice pomiędzy odwzorowaniem dokonanym na skutek procesów inżynierii odwrotnej a naśladownictwem. To ostatnie oznacza naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać towaru, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.

Nie stanowi naśladownictwa kopiowanie cech funkcjonalnych produktu, w szczególności budowy, konstrukcji i formy zapewniającej jego użyteczność. Jeżeli jednakże naśladowanie cech funkcjonalnych gotowego produktu wymaga uwzględnienia jego charakterystycznej formy, co może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, naśladowca jest zobowiązany odpowiednio oznaczyć swój produkt, aby odróżniał się od towaru naśladowanego.

Innymi słowy, odwzorowanie skupia się na poznaniu i wykorzystywaniu cech funkcjonalnych, mechanicznych, składu lub receptury. Odtwórca stara się zatem wyprodukować towar możliwie najbardziej zbliżony jakościowo do towaru pierwotnego. W przypadku zaś naśladownictwa dochodzi jedynie do kopiowania jego wyglądu zewnętrznego, bez jego cech funkcjonalnych, bądź składu.

Zakaz konkurencji w umowie o pracę - obejrzyj film z miniszkolenia na YouTube

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu nieuczciwej konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa?

Zadzwoń do mnie 695 560 425

Inni czytali również: