ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

zakaz konkurencji

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym się w tematyce związanej z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Joachima Lelewela 23/7

53 – 505 Wrocław

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Najnowsze posty

Główne tematy:

Pobierz darmowy poradnik
o tajemnicy przedsiębiorstwa

tajemnica przedsiębiorstwa ebook

"Naruszenie zakazu konkurencji"

Jak się bronić przed naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa?

Nie wiesz, czy masz obowiązek zapewnienia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa? Zastanawiasz się jakie działania podjąć w celu ochrony wskazanej tajemnicy? A może chciałbyś wiedzieć, jak rozumieć termin zachowanie należytej staranności w utrzymaniu poufności informacji? Z artykułu dowiesz się:

  • czy masz obowiązek ochrony informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa,
  • jakie środki mogą stanowić odpowiednie zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa przed utratą poufności informacji?
  • w jaki sposób weryfikować, czy podjęte działania w tym zakresie są wystarczające?

Obowiązek aktywnej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

Pamiętaj, że sam fakt iż określone informacje mają dla ciebie istotną wartość gospodarczą nie przesądza jeszcze o tym, że podlegać one będą pod regulacje chroniące tajemnicę przedsiębiorstwa. Ustawodawca wymaga bowiem w takim przypadku, aby właściciel informacji podjął niezbędne działania mające na celu utrzymanie ich poufności. Czyli zapewnienie aby wiadomości te nie były publicznie znane.

Brak podejmowania działań w tym zakresie może zatem nieść dla przedsiębiorcy znaczne ryzyko przyjęcia, że określone wiadomości nie stanowią tajemnicy jego przedsiębiorstwa. Racjonalnie bowiem należałoby zakładać, że gdyby tak było, to właściciel ustanowiłby stosowne zabezpieczenia mające chronić informacje przed ujawnieniem.

Metody ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

Tych jest wiele i decydując się na ich wybór możesz korzystać z różnego typu opcji. Standardowo dzieli się je na kilka odrębnych kategorii, którymi są zabezpieczenia:

  • prawne – czyli najczęściej klauzule umowne obwarowane zazwyczaj karami umownymi, zobowiązujące drugą stronę umowy (np. pracownika, kontrahenta) do zachowania informacji w tajemnicy,
  • organizacyjne – polegają one na wprowadzeni odpowiednich procedur mających ograniczać dostęp do tajemnicy przedsiębiorstwa, a także określić sposób postępowania z nią (np. sposób przesyłania i przekazywania danych),
  • fizyczne – czyli wszelkie zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób niepożądanych (np. sejfy, szafy pancerne, pokoje z dodatkowymi zamkami),
  • informatyczne – stanową odpowiednik zabezpieczeń fizycznych w środowisku teleinformatycznym. Będzie to zatem m.in. szyfrowanie nośników danych, wprowadzenie haseł dostępowych, a także zabezpieczeń przed atakami pochodzącymi z internetu.

Należyta staranność przedsiębiorcy

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, w czynnościach nią objętych, zobowiązane są do postępowania z wyższą starannością aniżeli przeciętna. Dobór zabezpieczeń powinien zatem zostać odpowiednio przemyślany oraz dostosowany do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Ograniczanie się do wprowadzenia kilku środków ochrony poufności informacji bez wcześniejszej analizy ich skuteczności może okazać się zatem niewystarczający.

Co ważne, następstwem niezachowania wymaganej staranności może być nie tylko wyciek informacji do wiadomości publicznej ale nawet utrata przez nie statusu tajemnicy przedsiębiorstwa. Jak to bowiem wskazano na wstępie, to czy dane wiadomości będą mogły zostać za nią uznane, w dużej mierze zależy od zachowania się ich właściciela. Aby bowiem uzyskać ochronę wynikającą z przepisów prawa, uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi musi podjąć, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Jeżeli chcesz uniknąć wskazywanego powyżej ryzyka, zadbaj o przeprowadzenie analizy potrzeb twojego przedsiębiorstwa pod ww. kątem oraz skuteczności poszczególnych sposobów ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Tylko wykazanie się należytą starannością w tym zakresie da tobie gwarancję możliwości powołania się na właściwe przepisy chroniące przedmiotową tajemnicę.

Zakaz konkurencji w umowie o pracę - obejrzyj film z miniszkolenia na YouTube

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu nieuczciwej konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa?

Zadzwoń do mnie 695 560 425

Inni czytali również: