Zakaz konkurencji i tajemnica przedsiębiorstwa

Blog adwokata z Wrocławia dla nowoczesnych przedsiębiorców o tym jak utrzymać przewagę konkurencyjną i chronić tajemnicę przedsiębiorstwa
Tajemnica przedsiębiorstwa a wspólnicy spółki z o.o.
Tajemnica przedsiębiorstwa a wspólnicy spółki z o.o.
Czy tajemnica przedsiębiorstwa obowiązuje wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Zastanawiasz się czy będąc wspólnikiem spółki z o.o. zobowiązany jesteś do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa? Chciałbyś zobowiązać pozostałych wspólników do przestrzegania takiej tajemnicy? A może nie wiesz, czy wspólnik powołany do zarządu albo rady nadzorczej podlega dodatkowym ograniczeniom w tym zakresie? Z artykułu dowiesz się: kogo obowiązuje tajemnica przedsiębiorstwa w spółce z o.o. co można uregulować w umowie wspólników, czy powołanie w skład organu spółki wiąże się z dodatkowymi ograniczeniami dla wspólnika. (więcej…)
Czytaj dalej
Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
Czy za naruszenie tajemnicy można trafić za kratki? Zastanawiasz się, czy ujawnienie cudzej tajemnicy przedsiębiorstwa jest przestępstwem? Nie wiesz jakie konkretnie czyny objęte są odpowiedzialnością karną? A może zastanawiasz się, jaka grozi za nie kara albo jak wszcząć postępowanie karne w takiej sprawie? Z artykułu dowiesz się: kiedy naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest przestępstwem, jakie kary grożą za tego typu naruszenia, w jakim trybie następuje ściganie przestępstw związanych z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa jest przestępstwem. (więcej…)
Czytaj dalej
Zakaz konkurencji członków zarządu
Zakaz konkurencji w spółce z o.o. i spółce akcyjnej
Zakaz konkurencji członków zarządu Zastanawiasz się czy będąc członkiem zarządu możesz prowadzić działalność konkurencyjną względem spółki? Nie wiesz, co obejmuje zakaz konkurencji? A może szukasz odpowiedzi na pytanie, kto i czy może udzielić tobie zgody na prowadzenie tego typu działalności? Z artykułu dowiesz się: kogo obejmuje zakaz konkurencji w spółkach kapitałowych, jaki jest przedmiotowy zakres zakazu konkurencji, czy możliwe jest zwolnienie członków zarządu z zakazu konkurencji, jaką odpowiedzialność może ponieść członek zarządu za naruszenie zakazu konkurencji. (więcej…)
Czytaj dalej
Zakaz konkurencji w spółkach osobowych
Zakaz konkurencji w spółkach osobowych
Zakaz konkurencji w spółkach osobowych Zastanawiasz się, czy wspólników spółek osobowych obowiązuje zakaz konkurencji? Nie wiesz, jak postąpić, gdy twój wspólnik prowadzi działalność konkurencyjną względem spółki? A może szukasz informacji na temat odszkodowania należnego od wspólnika naruszającego zakaz konkurencji? W artykule znajdziesz informacje na temat: zakresu ograniczenia konkurencji w poszczególnych spółkach osobowych, roszczeń przysługujących w przypadku naruszenia zakazu konkurencji, sposobu obliczania odszkodowania należnego od nielojalnego wspólnika. (więcej…)
Czytaj dalej
zmiany w ustawie o zakazie konkurencji 2018r
Zmiany w ustawie o nieuczciwej konkurencji – 2018r.
Najnowsze zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zastanawiasz się, jakie zmiany wprowadzono ostatnio do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji? Poszukujesz nowej definicji tajemnicy przedsiębiorstwa? A może nie wiesz, czy nowa regulacja obejmować będzie także pracowników przedsiębiorcy? Z artykułu dowiesz się: jakie zmiany wprowadzono w definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, czy tajemnica przedsiębiorstwa obejmuje nadal pracowników, jakie nowe sankcje cywilne i karne za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa wprowadzono do ustawy. (więcej…)
Czytaj dalej
Nieuczciwa konkurencja
Nieuczciwa konkurencja
Czym jest nieuczciwa konkurencja? Poszukujesz informacji na temat czynów nieuczciwej konkurencji? Nie wiesz, czy dane zachowanie stanowi nieuczciwą konkurencję? A możesz zastanawiasz się gdzie jest granica uczciwej i nieuczciwej konkurencji? W artykule znajdziesz informacje na temat: definicji czynów nieuczciwej konkurencji, przesłanek popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, przykładów najważniejszych czynów nieuczciwej konkurencji. (więcej…)
Czytaj dalej
Informacje poufne
Informacje poufne
Co to są informacje poufne? Zastanawiasz się, jakie warunki powinny spełniać informacje, aby można było uznać je za poufne? Nie wiesz, czy informacje, które posiadasz mają poufny charakter. A może poszukujesz sposobów zabezpieczenia informacji poufnych? Z artykułu dowiesz się: kiedy informacje mogą być poufne, jakie kroki należy podjąć w celu ochrony informacji poufnych, jaki jest związek informacji poufnych z tajemnicą przedsiębiorstwa i czynami nieuczciwej konkurencji. (więcej…)
Czytaj dalej
Umowa o zachowaniu poufności (NDA) czy klauzula poufności
Umowa o zachowaniu poufności (NDA) czy klauzula poufności
Umowa o zachowaniu poufności (NDA) czy klauzula poufności?  Nie wiesz kiedy należy podpisać odrębną umowę o zachowaniu poufności, a kiedy wystarczy wpisanie klauzuli poufności do treści innego porozumienia? Zastanawiasz się, jakie dodatkowe elementy znajdują się w NDA? A może szukasz informacji na temat klauzuli poufności? W artykule znajdziesz omówienie takich kwestii, jak: różnice między umową NDA a klauzulą poufności, kiedy wybrać umowę NDA a kiedy klauzulę poufności, czy umowę o zachowaniu poufności można zastąpić klauzulą poufności i odwrotnie. (więcej…)
Czytaj dalej
Umowa o zakazie konkurencji w czasie stosunku pracy
Umowa o zakazie konkurencji w czasie stosunku pracy
Zakaz konkurencji w czasie stosunku pracy Chciałbyś zobowiązać pracowników do powstrzymania się od działań konkurencyjnych? A może zastanawiasz się, czy umowa w tym zakresie jest konieczna? Czy też nie wiesz, jak taką umowę prawidłowo skonstruować? W artykule znajdziesz informacje na temat: obowiązku lojalności pracowników względem pracodawcy, umownego zakazu konkurencji, granic odpowiedzialności pracownika za naruszenie zakazu konkurencji. (więcej…)
Czytaj dalej
zakaz konkurencji w umowie cywiloprawnej zlecenia
Zakaz konkurencji w umowie cywilnoprawnej
Tytuł powinien brzmieć zakaz konkurencji w umowach cywilnoprawnych. Musisz wiedzieć, że jest wiele rodzajów umów określanych jako „umowy cywilnoprawne”. Można powiedzieć, że jeśli pracodawca (przedsiębiorca) nie zatrudnia kogoś w oparciu o umowę o pracę, to łączy go z nim właśnie umowa cywilnoprawna. (więcej…)
Czytaj dalej