Zakaz konkurencji i tajemnica przedsiębiorstwa

Blog adwokata z Wrocławia dla nowoczesnych przedsiębiorców o tym jak utrzymać przewagę konkurencyjną i chronić tajemnicę przedsiębiorstwa
Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy
Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy Zastanawiasz się, czy możesz zawrzeć ze swoim pracownikiem umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu zatrudnienia? Nie wiesz co umowa taka powinna zawierać? A może chciałbyś wprowadzić do niej karę umowną? W artykule znajdziesz informacje na temat: przesłanek zawarcia umowy o zakazie konkurencji z byłym pracownikiem, obligatoryjnych elementów takiej umowy, w tym czasu jej trwania i wysokości odszkodowania, klauzuli kary umownej za naruszenie działalności konkurencyjnej (więcej…)
Czytaj dalej
Działalność konkurencyjna
Działalność konkurencyjna
Działalność konkurencyjna według prawa pracy Zastanawiasz się, czy jako pracownik możesz prowadzić własną działalność w obszarze zbliżonym do działalności pracodawcy? A może zastanawiasz się, jakie formy aktywności zawodowej obejmuje zakaz konkurencji? Czy też nie wiesz, czy zakaz ten obowiązuje tylko, gdy zawarto odrębną umowę pomiędzy stronami stosunku pracy? Z artykułu dowiesz się: Co mieści się w pojęciu działalności konkurencyjnej pracownika, Jak się ma zakaz konkurencji do obowiązku lojalności pracownika względem pracodawcy, Czy do pracownika mogą znaleźć zastosowanie przepisy o zakazie nieuczciwej konkurencji. (więcej…)
Czytaj dalej
tajemnica przedsiębiorstwa
Tajemnica przedsiębiorstwa
Co to jest tajemnica przedsiębiorstwa? Zastanawiasz się czym właściwie jest tajemnica przedsiębiorstwa? Nie wiesz jakie roszczenia przysługują tobie w przypadku jej naruszenia? A może zastanawiasz się, czy obecnie obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w poufności wiąże bezwzględnie pracowników? We wpisie znajdziesz informacje na temat: ustawowej definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, czynach nieuczciwej konkurencji związanych z tajemnicą przedsiębiorstwa, roszczeń przysługujących w przypadku jej naruszenia, obowiązkach pracowników względem tajemnicy przedsiębiorstwa. (więcej…)
Czytaj dalej
Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji
Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji
Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji Zawarłeś z pracodawca umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy ale pracodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków? A może pracodawca jednostronnie zwolnił cię z obowiązku przestrzegania zakazu konkurencji i odmawia wypłaty odszkodowania? Czy też chciałbyś rozwiązać umowę w sposób zwalniający obie strony z ich obowiązków? Z niniejszego artykułu dowiesz się: z jakim pracownikiem można zawrzeć umowę zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, kiedy zakaz konkurencji przestaje obowiązywać byłego pracownika, jakie są skutki zwolnienia byłego pracownika z zakazu konkurencji,...
Czytaj dalej
Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa Zastanawiasz się co stanowi tajemnicę twojego przedsiębiorstwa? Nie wiesz, jakie zachowania uznawane są za jej naruszenie? A może szukasz informacji na temat roszczeń, które przysługują w wypadku bezprawnego posłużenia się tajemnicą przedsiębiorstwa? W artykule omówione zostaną takie kwestie jak: co może zostać objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, jakie zachowania uznawane są za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, kiedy ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie będzie czynem nieuczciwej konkurencji, jakie roszczenia przysługują z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, kiedy naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa stanowi przestępstwo. (więcej…)
Czytaj dalej
Lista klientów jako tajemnica przedsiębiorstwa
Lista klientów
Lista klientów jako tajemnica przedsiębiorstwa Zastanawiasz się, czy twoja lista klientów stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa? Nie wiesz, jakie warunki należy spełnić, aby lista klientów była chroniona, jak tajemnica przedsiębiorstwa? A może poszukujesz informacji, co w praktyce oznacza uznanie listy klientów za tajemnicę przedsiębiorstwa? Ze wpisu dowiesz się: kiedy lista klientów jest tajemnicą przedsiębiorstwa, jak chroniona jest lista klientów nie będąca tajemnicą przedsiębiorstwa, jakie konsekwencje ma uznanie listy klientów za tajemnicę przedsiębiorstwa. (więcej…)
Czytaj dalej
Zakaz konkurencji między przedsiębiorcami
Zakaz konkurencji między przedsiębiorcami
Zakaz konkurencji między przedsiębiorcami Chciałbyś zobowiązać twojego kontrahenta do zakazu konkurencji względem twojej firmy? A może zastanawiasz się, czy taki zakaz może obowiązywać również po zakończeniu współpracy? Bądź nie wiesz, czy zobowiązanie się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej musi być każdorazowo odpłatne? W artykule znajdziesz informacje odnoszące się do: podstawy prawnej zakazu konkurencji między przedsiębiorcami, zasad konstruowania klauzuli zakazu konkurencji, możliwości wprowadzenia zakazu konkurencji po zakończeniu współpracy, odpłatnego charakteru zobowiązania do przestrzegania zakazu konkurencji. (więcej…)
Czytaj dalej
Zakaz konkurencji w umowie zlecenia
Zakaz konkurencji w umowie zlecenia
Zakaz konkurencji w umowie zlecenia Zastanawiasz się, czy możesz wprowadzić zakaz konkurencji do umowy ze współpracownikiem, który nie jest pracownikiem? Nie wiesz, czy zakaz taki może być stosowany także po zakończeniu umowy zlecenia? A może poszukujesz informacji na temat prawidłowej konstrukcji klauzuli zakazu konkurencji? Z artykułu dowiesz się: czy do umowy zlecenia może zostać wprowadzona klauzula zakazu konkurencji, jakie elementy należy umieścić w tego typu klauzuli, czy zakaz konkurencji może obowiązywać po zakończeniu umowy zlecenia, jak dochodzić odszkodowania, gdy w umowie nie zamieszczono zakazu konkurencji....
Czytaj dalej
Naruszenie zakazu konkurencji
Czytaj dalej