ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

zakaz konkurencji

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym się w tematyce związanej z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Joachima Lelewela 23/7

53 – 505 Wrocław

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Najnowsze posty

Główne tematy:

Pobierz darmowy poradnik
o tajemnicy przedsiębiorstwa

tajemnica przedsiębiorstwa ebook

"Przejęcie pracownika konkurencji"

Przejęcie pracownika konkurencji

Na co zwrócić uwagę zatrudniając pracownika z konkurencyjnego przedsiębiorstwa?

Przyjmujesz do pracy byłego pracownika konkurencyjnej firmy? Chciałbyś złożyć ofertę zatrudnienia obecnemu pracownikowi innej firmy? A może zastanawiasz się, czy względem takiego pracownika należy powziąć dodatkowe czynności wymagane przez zasady uczciwej konkurencji? Z artykułu dowiesz się:

  • jak powinieneś postępować aby nie spotkać się z zarzutem naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa byłego pracodawcy nowego pracownika,
  • czy zatrudniając pracownika firmy konkurencyjnej popełniasz czyn nieuczciwej konkurencji,
  • jak zabezpieczyć swoją tajemnicę przedsiębiorstwa w relacji z nowym pracownikiem.

Jedną z pierwszych czynności, jakie powinieneś powziąć względem osoby uprzednio zatrudnionej u twojego konkurenta, jest uzyskanie informacji o ewentualnych zobowiązaniach umownych łączących go ze swoim byłym pracodawcą oraz ich przestrzeganie. Chodzi tu rzecz jasna o wszelkie umowy o zachowaniu poufności oraz zakazie konkurencji. Ich naruszenie może bowiem grozić konsekwencjami nie tylko dla naruszającego je pracownika. Powyższe dotyczy zarówno klauzuli poufności, jak i zakazu konkurencji.

Tajemnica przedsiębiorstwa byłego pracodawcy

Musisz wiedzieć, że wykorzystywanie informacji posiadanych przez nowego pracownika, a odnoszących się do jego byłego pracodawcy, może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Sytuacja taka będzie miała miejsce, gdy masz wiedzę albo w łatwy sposób mogłeś ją zdobyć, że ów pracownik ujawnia tobie informacje objęte ową tajemnicą wbrew jego zobowiązaniom umownym lub ustawowym.

Innymi słowy, jeśli co najmniej mogłeś wiedzieć, iż przekazywane tobie dane otrzymujesz nielegalnie, mimo iż sam wprost nie naruszyłeś tajemnicy przedsiębiorstwa konkurencyjnego podmiotu, to przypisany zostanie tobie czyn nieuczciwej konkurencji w postaci niezgodnego z prawem posłużenia się tajemnicą innego przedsiębiorstwa.

W konsekwencji będziesz mógł ponieść odpowiedzialność cywilnoprawną (zapłata odszkodowania, przepadek korzyści, konieczność opublikowania przeprosin, itp.), a nawet karną (grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2) niezależnie od konsekwencji, jakie poniesie osoba ujawniająca tobie owe informacje.

Przejmowanie pracowników

Zabronione jest również nakłanianie pracowników i współpracowników innego przedsiębiorcy, do rozwiązania z nim umowy w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia temu przedsiębiorcy.

Prowadząc rekrutację nowych pracowników powinieneś zatem postępować uważnie ograniczając się do wysłuchania kandydata oraz przedstawienia swojej oferty warunków zatrudnienia. Nie powinieneś natomiast inicjować rozmów mających za przedmiot zatrudnienie w twoim przedsiębiorstwie wiedząc, że pozostaję one zatrudnione w konkurencyjnym podmiocie. Powinieneś także powstrzymać się od nakłaniania uczestników rekrutacji do zatrudnienia u ciebie pozostawiając im pełną swobodę akceptacji albo odrzucenia zaoferowanych przez ciebie warunków współpracy.

Popełnienie omawianego czynu nieuczciwej konkurencji zagrożone jest wyłącznie sankcjami cywilnoprawnymi, o których była już mowa w poprzednim punkcie.

Działania własne

W podsumowaniu warto zatem zaznaczyć, że decydując się na zatrudnienie byłego pracownika konkurencyjnego przedsiębiorstwa, warto odebrać od niego stosowne oświadczenia – najlepiej na piśmie – o braku, bądź istnieniu jego zobowiązań względem byłego pracodawcy z tytułu zakazu konkurencji lub zachowania poufności.

W celu zaś ochrony własnych interesów, powinieneś zawrzeć z takim pracownikiem analogiczne umowy chroniące istotne dla ciebie informacje po ustaniu zatrudnienia w twoim przedsiębiorstwie.

Zakaz konkurencji w umowie o pracę - obejrzyj film z miniszkolenia na YouTube

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu nieuczciwej konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa?

Zadzwoń do mnie 695 560 425

Inni czytali również: