ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

zakaz konkurencji

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym się w tematyce związanej z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Joachima Lelewela 23/7

53 – 505 Wrocław

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Najnowsze posty

Główne tematy:

Pobierz darmowy poradnik
o tajemnicy przedsiębiorstwa

tajemnica przedsiębiorstwa ebook

"Tajemnica przedsiębiorstwa a wiedza specjalistyczna"

Tajemnica przedsiębiorstwa a wiedza specjalistyczna

Tajemnica przedsiębiorstwa a wiedza specjalistyczna

Wykorzystujesz w swojej firmie wysoko specjalistyczną wiedzę ale nie wiesz, czy stanowi ona element tajemnicy twojego przedsiębiorstwa? Zastanawiasz się, czy pracownik, z którym zakończyłeś współpracę może swobodnie korzystać z nabytych w trakcie trwania stosunku pracy umiejętności? A może szukasz informacji na temat tego, kiedy stosowana przez ciebie wiedza będzie poufna? Z artykułu dowiesz się:

  • jaki jest związek wiedzy specjalistycznej z tajemnicą przedsiębiorstwa,
  • kiedy nabyte przez pracownika umiejętności stają się wiedzą powszechną,
  • co oznacza poufność informacji wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wiedza a tajemnica przedsiębiorstwa

Na tajemnicę przedsiębiorstwa zazwyczaj składa się wiedza i doświadczenie, które obejmują cały zespół elementów tworzących proces technologiczno-produkcyjny, w tym rozwiązania konstrukcyjne, dokumentację techniczną, sposób (metodę) produkcji lub świadczenia usług, użyte materiały itp. Tajemnicą przedsiębiorstwa jest w takim przypadku cały ten proces.

Wiedza wykorzystywana do produkcji, bądź świadczenia usług może być przy tym zarówno powszechnie znana, jak i wysoce specjalistyczna.

Nawet okoliczność, że jeden z jej elementów, np. konstrukcja urządzenia, jest łatwy do poznania na podstawie informacji powszechnie dostępnych dla osób, które zazwyczaj się tym zajmują, nie pozbawia ciebie możliwości objęcia całego procesu poufnością. Tajemnicą będzie w takim przypadku bowiem wykorzystanie powszechnie dostępnych informacji dotyczących i stworzenie, już na podstawie własnych prób i doświadczeń, dokumentacji technicznej określonego sposobu produkcji, linii technologicznej użytych materiałów, itp.

Bez wątpienia zatem wiedza, a zwłaszcza wiedza specjalistyczna, mogą stać się elementem tajemnicy przedsiębiorstwa, o ile spełnione zostaną dalsze warunki w tym zakresie. Przede wszystkim zaś jeżeli zadbasz o zachowanie poufności rezultatów twoich badań, bądź prób i doświadczeń. Tajemnicą przedsiębiorstwa jest bowiem wyłącznie informacja, która łącznie spełnia poniższe warunki:

  • stanowi informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
  • które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,
  • podjąłeś, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Powyższe przesądza o tym, że wiedza specjalistyczna, sama w sobie, o ile nie stanowi know-how, bądź nie zastrzeżono jej poufności, chociaż nie jest informacją powszechnie znaną, nie będzie stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa. Wiedza może być bowiem dostępna osobom o odpowiednim poziomie wykształcenia i praktyki zawodowej, niezależnie od siebie.

Poufność informacji

Warunkiem uznania danej informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa jest jej poufność. Ta zaś oznacza, że w przyjęty przez siebie sposób kontrolujesz liczbę i charakter osób mających dostęp do określonej wiedzy. Może to nastąpić w szczególności poprzez zawarcie umów zawierających odpowiednie klauzule poufności, bądź zakazu podejmowania działalności konkurencyjnej z osobami, które mają dostęp do chronionych przez ciebie danych.

Wiedza powszechna

Jeżeli, mimo wytworzenia nowych informacji mających istotne znaczenie gospodarcze, nie zadbałeś o zachowanie ich w poufności, nie możesz domagać się od obecnych i byłych pracowników aby nie korzystali ze zdobytej u ciebie wiedzy. Wykorzystywanie przez pracownika we własnej działalności gospodarczej informacji, co do których pracodawca nie podjął działań niezbędnych w celu zachowania ich poufności, traktowane jest bowiem jako wykorzystywanie wiedzy powszechnej, co do której nie masz żadnych ustawowych uprawnień.

 

Zakaz konkurencji w umowie o pracę - obejrzyj film z miniszkolenia na YouTube

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu nieuczciwej konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa?

Zadzwoń do mnie 695 560 425

Inni czytali również: