adwokat Iwo Klisz

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy
Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
adwokat Iwo Klisz ||
Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy Zastanawiasz się, czy możesz zawrzeć ze swoim pracownikiem umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu zatrudnienia? Nie wiesz co umowa taka powinna zawierać? A może chciałbyś wprowadzić do niej karę umowną? W artykule znajdziesz...
Czytaj dalej
Działalność konkurencyjna
Działalność konkurencyjna
adwokat Iwo Klisz ||,
Działalność konkurencyjna według prawa pracy Zastanawiasz się, czy jako pracownik możesz prowadzić własną działalność w obszarze zbliżonym do działalności pracodawcy? A może zastanawiasz się, jakie formy aktywności zawodowej obejmuje zakaz konkurencji? Czy też nie wiesz, czy zakaz ten obowiązuje tylko,...
Czytaj dalej
tajemnica przedsiębiorstwa
Tajemnica przedsiębiorstwa
adwokat Iwo Klisz ||
Co to jest tajemnica przedsiębiorstwa? Zastanawiasz się czym właściwie jest tajemnica przedsiębiorstwa? Nie wiesz jakie roszczenia przysługują tobie w przypadku jej naruszenia? A może zastanawiasz się, czy obecnie obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w poufności wiąże bezwzględnie pracowników? We wpisie znajdziesz...
Czytaj dalej
Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji
Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji
adwokat Iwo Klisz ||
Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji Zawarłeś z pracodawca umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy ale pracodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków? A może pracodawca jednostronnie zwolnił cię z obowiązku przestrzegania zakazu konkurencji i odmawia wypłaty odszkodowania? Czy...
Czytaj dalej
Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
adwokat Iwo Klisz ||,
Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa Zastanawiasz się co stanowi tajemnicę twojego przedsiębiorstwa? Nie wiesz, jakie zachowania uznawane są za jej naruszenie? A może szukasz informacji na temat roszczeń, które przysługują w wypadku bezprawnego posłużenia się tajemnicą przedsiębiorstwa? W artykule omówione zostaną takie...
Czytaj dalej
Lista klientów jako tajemnica przedsiębiorstwa
Lista klientów
adwokat Iwo Klisz ||
Lista klientów jako tajemnica przedsiębiorstwa Zastanawiasz się, czy twoja lista klientów stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa? Nie wiesz, jakie warunki należy spełnić, aby lista klientów była chroniona, jak tajemnica przedsiębiorstwa? A może poszukujesz informacji, co w praktyce oznacza uznanie listy klientów za...
Czytaj dalej
Zakaz konkurencji między przedsiębiorcami
Zakaz konkurencji między przedsiębiorcami
adwokat Iwo Klisz ||
Zakaz konkurencji między przedsiębiorcami Chciałbyś zobowiązać twojego kontrahenta do zakazu konkurencji względem twojej firmy? A może zastanawiasz się, czy taki zakaz może obowiązywać również po zakończeniu współpracy? Bądź nie wiesz, czy zobowiązanie się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej musi być każdorazowo...
Czytaj dalej
Zakaz konkurencji w umowie zlecenia
Zakaz konkurencji w umowie zlecenia
adwokat Iwo Klisz ||
Zakaz konkurencji w umowie zlecenia Zastanawiasz się, czy możesz wprowadzić zakaz konkurencji do umowy ze współpracownikiem, który nie jest pracownikiem? Nie wiesz, czy zakaz taki może być stosowany także po zakończeniu umowy zlecenia? A może poszukujesz informacji na temat prawidłowej...
Czytaj dalej