Tajemnica przedsiębiorstwa

Dostęp do informacji przez osobę nieuprawnioną
Dostęp do informacji przez osobę nieuprawnioną
Odpowiedzialność karna za bezprawne uzyskanie informacji Zastanawiasz się, czy pozyskanie informacji bez zgody jej właściciela grozi postępowaniem karnym? Nie wiesz, czy nagrywanie poufnych rozmów jest zabronione? A może szukasz informacji na temat trybu postępowania karnego, w którym rozpoznawane są przedmiotowe...
Czytaj dalej
Co nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa
Co nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa
adwokat Iwo Klisz ||
Jakie informacje nie będą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa? Poszukujesz informacji, jakie kategorie posiadanych przez ciebie danych nie będą stanowiły elementu tajemnicy przedsiębiorstwa? Zastanawiasz się, jakie relacje zachodzą pomiędzy tajemnicą przedsiębiorstwa a prawami własności intelektualnej? A może nie wiesz, kiedy upublicznienie określonych...
Czytaj dalej
pracowniczy obowiązek zachowania poufności
Tajemnica przedsiębiorstwa a pracowniczy obowiązek zachowania poufności
Czy pracownik ma obowiązek zachowania poufności? Nie wiesz, czy pracownik zobligowany jest do zachowania poufności informacji uzyskanych w czasie wykonywania stosunku pracy? Zastanawiasz się, czy konieczne jest zawieranie z pracownikiem odrębnej umowy zobowiązującej go do zachowania poufności? A może szukasz...
Czytaj dalej
Poufność negocjacji
Poufność negocjacji
adwokat Iwo Klisz ||,
Jak zapewnić poufność negocjacji? Zastanawiasz się, czy istnieje sposób na zobowiązanie potencjalnego kontrahenta do zachowania poufności? Obawiasz się, że przedsiębiorca, z którym prowadzić negocjacje wykorzysta przekazane przez ciebie dane? A może nie wiesz czego możesz domagać się od nielojalnego kontrahenta?...
Czytaj dalej
Zakaz konkurencji a tajemnica przedsiębiorstwa
Zakaz konkurencji a tajemnica przedsiębiorstwa
Czy zakaz konkurencji i tajemnica przedsiębiorstwa to jedno i to samo? Zastanawiasz się, czym różni się zakaz konkurencji od obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa? Nie wiesz, czy ograniczenia te pokrywają się, czy też mają jedynie części wspólne? Chcesz się upewnić, kogo...
Czytaj dalej
Co jest, a co nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa
Co jest, a co nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa?
adwokat Iwo Klisz ||
Jakie informacje mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, a jakie nią nie są? Nie wiesz, czy wytworzone przez twoją firmę dane mogą zostać uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa? A może masz wątpliwości, czy swobodnie może udostępniać informacje pozyskane od twojego kontrahenta? Czy też...
Czytaj dalej
ochrona tajemnicy przedsiębiostwa
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
adwokat Iwo Klisz ||
Jak się bronić przed naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa? Nie wiesz, czy masz obowiązek zapewnienia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa? Zastanawiasz się jakie działania podjąć w celu ochrony wskazanej tajemnicy? A może chciałbyś wiedzieć, jak rozumieć termin zachowanie należytej staranności w utrzymaniu poufności informacji?...
Czytaj dalej
Tajemnica przedsiębiorstwa a wspólnicy spółki z o.o.
Tajemnica przedsiębiorstwa a wspólnicy spółki z o.o.
adwokat Iwo Klisz ||
Czy tajemnica przedsiębiorstwa obowiązuje wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Zastanawiasz się czy będąc wspólnikiem spółki z o.o. zobowiązany jesteś do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa? Chciałbyś zobowiązać pozostałych wspólników do przestrzegania takiej tajemnicy? A może nie wiesz, czy wspólnik powołany do zarządu...
Czytaj dalej
Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
adwokat Iwo Klisz ||
Czy za naruszenie tajemnicy można trafić za kratki? Zastanawiasz się, czy ujawnienie cudzej tajemnicy przedsiębiorstwa jest przestępstwem? Nie wiesz jakie konkretnie czyny objęte są odpowiedzialnością karną? A może zastanawiasz się, jaka grozi za nie kara albo jak wszcząć postępowanie karne...
Czytaj dalej
zmiany w ustawie o zakazie konkurencji 2018r
Zmiany w ustawie o nieuczciwej konkurencji – 2018r.
Najnowsze zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zastanawiasz się, jakie zmiany wprowadzono ostatnio do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji? Poszukujesz nowej definicji tajemnicy przedsiębiorstwa? A może nie wiesz, czy nowa regulacja obejmować będzie także pracowników przedsiębiorcy? Z artykułu dowiesz...
Czytaj dalej