ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

zakaz konkurencji

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym się w tematyce związanej z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Joachima Lelewela 23/7

53 – 505 Wrocław

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Najnowsze posty

Główne tematy:

Pobierz darmowy poradnik
o tajemnicy przedsiębiorstwa

tajemnica przedsiębiorstwa ebook

"Co jest, a co nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa?"

Co jest, a co nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa

Jakie informacje mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, a jakie nią nie są?

Nie wiesz, czy wytworzone przez twoją firmę dane mogą zostać uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa? A może masz wątpliwości, czy swobodnie może udostępniać informacje pozyskane od twojego kontrahenta? Czy też zastanawiasz się, czy aby pozyskane przez ciebie wiadomości nie są tajemnicą przedsiębiorstwa konkurenta? Z artykułu dowiesz się:

  • jakie informacje są uznawane za tajemnicę przedsiębiorstwa,
  • które wiadomości nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • czy kwalifikacja poszczególnych danych za te które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i takie, które nią nie są zależna jest od zachowania samego przedsiębiorcy?

Tajemnica przedsiębiorstwa

Na wstępie wyjaśnić należy co stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Są nią informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które:

  • jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo
  • nie są łatwo dostępne dla takich osób,

o ile będąc uprawniony do korzystania z tychże informacji lub rozporządzania nimi podjąłeś, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Innymi słowy, informacje mogą zostać uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa, gdy łącznie spełniają następujące warunki:

  1. są wyodrębnione od pozostałych informacji oraz usystematyzowane na tyle, że stanowią wartość gospodarczą (mogą zostać wykorzystane przez innego przedsiębiorcę w jego działalności),
  2. nie są powszechnie znane (są poufne),
  3. podjęte zostały działania mające na celu zachowanie ich poufności.

Tajemnicę przedsiębiorstwa tworzyć zatem będą różnego typu receptury, procesy i procedury, technologiczne, opracowania, zestawienia, itp., które nie tylko nie są ujawniane przez danego przedsiębiorcę, ale także chronione przed dostępem osób trzecich (np. poprzez ograniczone ujawnienie ich personelowi, zawieranie umów poufności, itp.).

Co nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa?

Do grupy informacji nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa zaliczyć należy przede wszystkim wiadomości:

  • powszechnie znane (np. ujawnione na stronie internetowej, w prospektach informacyjnych), bądź możliwe do poznania przez specjalistów z danej dziedziny bez konieczności prowadzenia skomplikowanych badań (np. jako wynik prostych reakcji chemicznych albo opisywanych w literaturze branżowej procesów technicznych),
  • informacje ujawnione przez przedsiębiorcę w związku z ubieganiem się przyznania praw własności przemysłowej (np. praw ochronnych na patenty, wzory przemysłowe, użytkowe, itp.). Pamiętaj jednakże, iż pomimo ujawnienia tego typu informacji będą one chronione odpowiednimi prawami własności przemysłowej. Swobodne korzystanie z nich jest zatem również ograniczone, niemniej nie z tej przyczyny, że stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Tajemnica przedsiębiorstwa a zachowanie właściciela informacji

Tajemnicą przedsiębiorstwa nie będą również wiadomości, względem których dany przedsiębiorca nie podjął jakichkolwiek działań ochronnych. Brak zobowiązania pracowników i kontrahentów do poufności, czy też brak kontroli dostępu do tego typu danych może prowadzić do uznania, iż nie są one tajemnicą przedsiębiorstwa. Nawet zatem, jeżeli informacje te nie są powszechnie znane, mają wartość gospodarczą, zostały wyodrębnione od innych danych ale przedsiębiorca pozostaje bierny w zakresie ich ochrony, to nie może powoływać się na ochronę wynikającą z przepisów o tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zakaz konkurencji w umowie o pracę - obejrzyj film z miniszkolenia na YouTube

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu nieuczciwej konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa?

Zadzwoń do mnie 695 560 425

Inni czytali również: