Co jest, a co nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa

Jakie informacje mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, a jakie nią nie są?

Nie wiesz, czy wytworzone przez twoją firmę dane mogą zostać uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa? A może masz wątpliwości, czy swobodnie może udostępniać informacje pozyskane od twojego kontrahenta? Czy też zastanawiasz się, czy aby pozyskane przez ciebie wiadomości nie są tajemnicą przedsiębiorstwa konkurenta? Z artykułu dowiesz się:

  • jakie informacje są uznawane za tajemnicę przedsiębiorstwa,
  • które wiadomości nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • czy kwalifikacja poszczególnych danych za te które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i takie, które nią nie są zależna jest od zachowania samego przedsiębiorcy?

Tajemnica przedsiębiorstwa

Na wstępie wyjaśnić należy co stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Są nią informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które:

  • jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo
  • nie są łatwo dostępne dla takich osób,

o ile będąc uprawniony do korzystania z tychże informacji lub rozporządzania nimi podjąłeś, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Innymi słowy, informacje mogą zostać uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa, gdy łącznie spełniają następujące warunki:

  1. są wyodrębnione od pozostałych informacji oraz usystematyzowane na tyle, że stanowią wartość gospodarczą (mogą zostać wykorzystane przez innego przedsiębiorcę w jego działalności),
  2. nie są powszechnie znane (są poufne),
  3. podjęte zostały działania mające na celu zachowanie ich poufności.

Tajemnicę przedsiębiorstwa tworzyć zatem będą różnego typu receptury, procesy i procedury, technologiczne, opracowania, zestawienia, itp., które nie tylko nie są ujawniane przez danego przedsiębiorcę, ale także chronione przed dostępem osób trzecich (np. poprzez ograniczone ujawnienie ich personelowi, zawieranie umów poufności, itp.).

Co nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa?

Do grupy informacji nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa zaliczyć należy przede wszystkim wiadomości:

  • powszechnie znane (np. ujawnione na stronie internetowej, w prospektach informacyjnych), bądź możliwe do poznania przez specjalistów z danej dziedziny bez konieczności prowadzenia skomplikowanych badań (np. jako wynik prostych reakcji chemicznych albo opisywanych w literaturze branżowej procesów technicznych),
  • informacje ujawnione przez przedsiębiorcę w związku z ubieganiem się przyznania praw własności przemysłowej (np. praw ochronnych na patenty, wzory przemysłowe, użytkowe, itp.). Pamiętaj jednakże, iż pomimo ujawnienia tego typu informacji będą one chronione odpowiednimi prawami własności przemysłowej. Swobodne korzystanie z nich jest zatem również ograniczone, niemniej nie z tej przyczyny, że stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Tajemnica przedsiębiorstwa a zachowanie właściciela informacji

Tajemnicą przedsiębiorstwa nie będą również wiadomości, względem których dany przedsiębiorca nie podjął jakichkolwiek działań ochronnych. Brak zobowiązania pracowników i kontrahentów do poufności, czy też brak kontroli dostępu do tego typu danych może prowadzić do uznania, iż nie są one tajemnicą przedsiębiorstwa. Nawet zatem, jeżeli informacje te nie są powszechnie znane, mają wartość gospodarczą, zostały wyodrębnione od innych danych ale przedsiębiorca pozostaje bierny w zakresie ich ochrony, to nie może powoływać się na ochronę wynikającą z przepisów o tajemnicy przedsiębiorstwa.

Pozdrawiamy
Zespół Prawa Konkurencji
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Klisz i Wspólnicy

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub naszą stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). To, że artykuł Ci się spodobał do dla nas bardzo ważną wskazówką, a także mocną dawką motywacji do dalszego pisania. Dziękujemy i życzymy Ci miłego dnia.