ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

zakaz konkurencji

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym się w tematyce związanej z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Joachima Lelewela 23/7

53 – 505 Wrocław

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Najnowsze posty

Główne tematy:

Pobierz darmowy poradnik
o tajemnicy przedsiębiorstwa

tajemnica przedsiębiorstwa ebook

"Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa"

Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Czy za naruszenie tajemnicy można trafić za kratki?

Zastanawiasz się, czy ujawnienie cudzej tajemnicy przedsiębiorstwa jest przestępstwem? Nie wiesz jakie konkretnie czyny objęte są odpowiedzialnością karną? A może zastanawiasz się, jaka grozi za nie kara albo jak wszcząć postępowanie karne w takiej sprawie? Z artykułu dowiesz się:

  • kiedy naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest przestępstwem,
  • jakie kary grożą za tego typu naruszenia,
  • w jakim trybie następuje ściganie przestępstw związanych z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa jest przestępstwem.

Typy przestępstw

Ustawodawca penalizuje (poddaje odpowiedzialności karnej) trzy grupy czynów związanych z ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa. Odpowiedzialność karna może grozić tobie za następujące zachowania:

  • jeżeli wbrew ciążącemu na tobie obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, który wynikać może w szczególności z zawartej umowy o poufności, ujawnisz informacje objęte tą tajemnicą innej osobie lub będziesz wykorzystywał je we własnej działalności gospodarczej – jeżeli działanie takie doprowadzi do wyrządzenia poważnej szkody przedsiębiorcy, którego tajemnicę ujawniono albo wykorzystano. Termin „poważna szkoda” nie został przy tym zdefiniowany w ustawie. W orzecznictwie przeważa natomiast pogląd, w myśl którego zakres szkody należy relatywizować do wartości mienia pokrzywdzonego przedsiębiorcy. A zatem szkoda będzie poważna, gdy stanowi znaczny uszczerbek w ogólnej wartości mienia tegoż przedsiębiorcy,
  • w przypadku uzyskania przez ciebie, bezprawnie (bez zgody przedsiębiorcy), informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, ujawnisz ją innej osobie lub będziesz wykorzystywał we własnej działalności gospodarczej. Co ważne, w tym przypadku nie jest konieczne, aby przedsiębiorca, którego tajemnicę przedsiębiorstwa naruszono, odniósł poważną szkodę,
  • jeżeli brałeś udział w rozprawie sądowej lub w innych czynnościach postępowania sądowego dotyczącego roszczeń innego przedsiębiorcy z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa albo miałeś dostęp do akt takiego postępowania, a w postępowaniu tym została wyłączona jawność rozprawy i na skutek ww. czynności uzyskałeś informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa strony tegoż postępowania, a następnie ujawniłeś ww. informacje osobie trzeciej lub wykorzystujesz je we własnej działalności gospodarczej. Również i w tym przypadku do znamion tego przestępstwa nie należy powstanie poważnej szkody u przedsiębiorcy, którego tajemnicę przedsiębiorstwa naruszono.

Tego typu czynności podejmowane bez zgody przedsiębiorcy będącego właścicielem informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, mogą narazić ciebie na odpowiedzialność karną.

Wymiar kary

Za wszystkie z wymienionych powyżej przestępstw ustawodawca zastrzegł tożsame zagrożenie karą. Występki te zagrożona są zatem karą grzywy, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2.

Tryb ścigania przestępstw

Jeżeli jesteś pokrzywdzony przez jeden, bądź kilka czynów opisanych powyżej oraz zależy tobie na ściganiu jego sprawcy, powinieneś złożyć wniosek o ich ściganie. Są to bowiem tzw. przestępstwa wnioskowe, względem których organy ścigania nie podejmują działania z urzędu.

Postępowanie przygotowawcze (dochodzenie albo śledztwo) zostanie zatem wszczęte dopiero, gdy wpływie wniosek podmiotu uprawnionego do wystąpienia z takim żądaniem. Po wszczęciu postępowania prowadzone jest ono dalej już na zasadach ogólnych prawa karnego. Oznacza to, że akt oskarżenia zostanie sporządzony przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze, jeżeli w jego ocenie wystąpiły wszystkie znamiona przestępstwa i nie zachodzą okoliczności wyłączające ściganie.

Zakaz konkurencji w umowie o pracę - obejrzyj film z miniszkolenia na YouTube

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu nieuczciwej konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa?

Zadzwoń do mnie 695 560 425

Inni czytali również: