ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

zakaz konkurencji

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym się w tematyce związanej z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Joachima Lelewela 23/7

53 – 505 Wrocław

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Najnowsze posty

Główne tematy:

Pobierz darmowy poradnik
o tajemnicy przedsiębiorstwa

tajemnica przedsiębiorstwa ebook

"Przejście zakładu pracy, a zakaz konkurencji"

Przejście zakładu pracy, a zakaz konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji a przejście zakładu pracy

 Sprzedajesz albo kupujesz przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część wraz z pracownikami? A może twoja spółka bierze udział w połączeniu z innym podmiotem? Zastanawiasz się, czy pracownicy będą związani zakazem konkurencji także wobec nowego pracodawcy? Nie wiesz, czy nabywając przedsiębiorstwo będziesz zobowiązany do wypłaty odszkodowania za ograniczenie konkurencji byłych pracowników sprzedającego? W artykule znajdziesz informacje na temat:
  • czy pracownicy są związani zakazem konkurencji względem nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
  • czy nowy pracodawca zobowiązany jest do przestrzegania umów o zakazie konkurencji zawartych przez przejętych pracowników z poprzednim pracodawcą,
  • w jaki sposób nowy pracodawca może chronić się przed działalnością konkurencyjną pracowników.

Zakaz konkurencji a przejście zakładu pracy

Do przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę może dojść na wiele różnych sposobów. Najczęstszymi z nich są sprzedaż przedsiębiorstwa oraz połączenia i podziały spółek handlowych. Zasadą jest, że transakcja taka – co do zasady – prowadzi również do przejęcia pracowników danego zakładu przez nabywcę. W konsekwencji staje się on nowym pracodawcą dla pracowników tego zakładu wstępując do dotychczasowego stosunku pracy. Niemniej, prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy wynikające z umowy o zakazie konkurencji nie stanowią elementu stosunku pracy jedynie go uzupełniając. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy postanowienia o zakazie konkurencji wprowadzono wprost do umowy o pracę. Powyższe wywołuje następujące konsekwencje dla poszczególnych stron stosunku pracy:
  • nabywca zakładu pracy nie jest związany umowami o zakazie konkurencji zawartymi z przejętymi pracownikami przez poprzedniego pracodawcę,
  • zobowiązania do wypłaty odszkodowania za ograniczenie działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy nie przechodzą na nowego pracodawcę,
  • umowy o zakazie konkurencji dotyczące okresu zatrudnienia, jak i obejmujące czas po ustaniu stosunku pracy nie są wiążące dla pracowników względem nowego pracodawcy.
Reasumując, przejście zakładu pracy na nowy podmiot skutkuje wygaszeniem umów o zakazie konkurencji zawartych przez pracowników tego zakładu z dotychczasowym pracodawcą. Z jednej zatem strony pracownicy ci zostają zwolnieni z obowiązku przestrzegania przedmiotowego zakazu. Z drugiej jednakże, tracą prawo domagania się od nowego pracodawcy odszkodowania za ograniczenie działalności konkurencyjnej. Na marginesie należy dodać, że jeżeli przedmiotem transakcji jest zorganizowana część przedsiębiorstwa (np. samodzielny oddział, bądź zakład), to jego przeniesienie na inny podmiot pozostaje bez wpływu na zakaz konkurencji obowiązujący pracowników pozostających w stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.

Kontynuowanie zakazu konkurencji

Fakt, że nowy pracodawca nie wstępuje do dotychczasowych umów o zakazie konkurencji nie uniemożliwia ich zawarcia już po przejściu zakładu pracy. Jeżeli w okolicznościach danego przypadku fakt dalszego związania pracowników zakazem konkurencji jest istotny dla nabywcy przedsiębiorstwa, to stosowne zobowiązania mogą wynikać z treści umowy mającej za przedmiot zakład pracy. Ponadto, nabywca zakładu pracy może zawrzeć ze swoimi przyszłymi pracownikami umowy o zakazie konkurencji jeszcze przed finalizacją transakcji zakupu przedsiębiorstwa. W takim przypadku umowy te należałoby zawrzeć pod warunkiem zawieszającym przejścia zakładu pracy przez nabywcę. Dzięki temu w przypadku:
  • dojścia transakcji do skutku, spełnia się ww. warunek zawieszający a strony stają się – już bez dodatkowych działań – stronami umowy o zakazie konkurencji,
  • rezygnacji z transakcji – umowy o zakazie konkurencji nie nabierają mocy prawnej.

Zakaz konkurencji w umowie o pracę - obejrzyj film z miniszkolenia na YouTube

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu nieuczciwej konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa?

Zadzwoń do mnie 695 560 425

Inni czytali również: