ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

zakaz konkurencji

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym się w tematyce związanej z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Joachima Lelewela 23/7

53 – 505 Wrocław

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Najnowsze posty

Główne tematy:

Pobierz darmowy poradnik
o tajemnicy przedsiębiorstwa

tajemnica przedsiębiorstwa ebook

"Jak długo trwa tajemnica przedsiębiorstwa"

ile trwa tajemnica przedsiębiorstwa

Ile czasu obowiązuje tajemnica przedsiębiorstwa?

Zastanawiasz się przez jaki okres tajemnica twojego przedsiębiorstwa jest chroniona? Nie wiesz w jakich przypadkach tajemnica przedsiębiorstwa może wygasnąć? A może chciałbyś wiedzieć, jakie czynności należy podjąć aby wydłużyć ochronę informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa? W artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 • czy tajemnica przedsiębiorstwa wygasa po określonym czasie,
 • kiedy tajemnica przedsiębiorstwa wygasa,
 • jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa przed wygaśnięciem.

Okres ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

Inaczej niż w przypadku patentu, bądź innych praw własności przemysłowej, tajemnica przedsiębiorstwa nie ma ustalonego ustawowo maksymalnego okresu obowiązywania, po którym wygasa. Może ona zatem obowiązywać tak długo, jak spełniasz przesłanki uznania danych informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa. Czyli:

 • stanowią one dane techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą – postęp technologiczny może doprowadzić do utraty wartości gospodarczej przez dotychczasowe rozwiązania,
 • jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób – utratę statusu tajemnicy przedsiębiorstwa spowoduje ujawnienie informacji do wiadomości publicznej,
 • ty zaś podjąłeś, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności – brak stosownych działań ochronnych, o których mowa będzie niżej, również może doprowadzić do wygaśnięcia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Dopóki zatem wiadomości poufne twojego przedsiębiorstwa spełniają wszystkie te cechy łącznie, to będą chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa. Utrata którejkolwiek z nich doprowadzić natomiast może do wygaśnięcia tejże ochrony.

Oczywiście, w przypadku gdy inny podmiot naruszy tajemnicę twojego przedsiębiorstwa w sposób nielegalny, nie powoduje to jej wygaśnięcia. Niestety, jeżeli w ten sposób doszłoby do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, która w następstwie tego trafiłaby do osoby, która nie wiedziałaby o nielegalnym źródle jej ujawnienia, to osoba taka będzie uprawniona do dalszego korzystania z tych informacji. W konsekwencji może to doprowadzić do utraty statusu tajemnicy przedsiębiorstwa przez tego typu dane.

Wygaśnięcie tajemnicy przedsiębiorstwa

Prócz utraty przez informacje jednej ze ww. cech, przestaną one stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa także w następujących przypadkach:

 • gdy do ujawnienia wiadomości doszło w wyniku niezależnego odkrycia przez inny podmiot,
 • wytworzenia albo obserwacji, badania, rozłożenia na części, testowania przedmiotu dostępnego publicznie lub posiadanego zgodnie z prawem przez osobę, która pozyskała informacje.

Powyższe przypadki mogą doprowadzić do ujawnienia informacji do przestrzeni publicznej, to zaś pozbawi je jednej z podstawowych cech tajemnicy przedsiębiorstwa, czyli poufności.

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Elementem, na który powinieneś zwrócić szczególną uwagę jest zachowanie poufności informacji. W tym celu możesz podjąć następujące działania:

 • zawarcie umów o zachowaniu poufności z osobami, które mają dostęp do informacji mających znaczenie gospodarcze,
 • zawarcie z pracownikami umów o zakazie konkurencji w trakcie, jak i po ustaniu stosunku pracy,
 • ustanowienie procedur dostępu do szczególnie istotnych danych.

Aby się dodatkowo zabezpieczyć w umowach możesz zawrzeć także klauzule kary umownej za ich naruszenie. Innym sposobem zabezpieczenia praw do najważniejszych danych będzie uzyskanie ochrony wynikającej z praw własności przemysłowej (np. prawo ochronne na znak towarowy, patent na wynalazek). Pamiętaj jednak, że wiąże się to z upublicznieniem tychże informacji, które tracą status tajemnicy przedsiębiorstwa na rzecz ww. ochrony.

Zakaz konkurencji w umowie o pracę - obejrzyj film z miniszkolenia na YouTube

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu nieuczciwej konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa?

Zadzwoń do mnie 695 560 425

Inni czytali również: