ul. Joachima Lelewela 23/7

Wrocław, 53 - 505

+ 71 740 50 00

Obsługa klienta

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Godziny otwarcia

zakaz konkurencji

O autorze bloga

Jestem adwokatem specjalizującym się w tematyce związanej z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jestem także wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia oraz liderem zespołu prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Joachima Lelewela 23/7

53 – 505 Wrocław

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Najnowsze posty

Główne tematy:

Pobierz darmowy poradnik
o tajemnicy przedsiębiorstwa

tajemnica przedsiębiorstwa ebook

"Jak stworzyć tajemnicę przedsiębiorstwa?"

jak stworzyć tajemnicę przedsiębiorstwa

Kiedy mamy do czynienia z tajemnicą przedsiębiorstwa?

Zastanawiasz się czy informacje, jakie posiadasz stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa? Nie wiesz, jakie działania należy podjąć aby określone wiadomości objęte zostały tajemnicą przedsiębiorstwa? A może szukasz odpowiedzi na pytanie czy i w jaki sposób tajemnica przedsiębiorstwa podlega rejestracji? Z artykułu dowiesz się:

 • jakie informacje możesz objąć tajemnicą przedsiębiorstwa,
 • jakie kroki należy podjąć względem informacji aby mogły stać się tajemnicą przedsiębiorstwa,
 • czy tajemnica przedsiębiorstwa wymaga zgłoszenia albo rejestracji.

Stworzenie tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga od ciebie podjęcia szeregu działań, które można przedstawić w formie następującego schematu:

 • wyselekcjonowanie informacji określonego rodzaju,
 • weryfikacja wartości gospodarczej oraz powszechności informacji, nie każde informacje należące do określonych kategorii będą mogły stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • zapewnienie poufności informacji, nawet bowiem spełnienie dwóch pierwszych warunków nie gwarantuje uznania wiadomości mających wartość gospodarczą za tajemnicę przedsiębiorstwa.

Rodzaj informacji a tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnicę przedsiębiorstwa mogą stanowić wiadomości techniczne, technologiczne, organizacyjne twojego przedsiębiorstwa, a także inne informacje w nim wykorzystywane, o ile posiadają tzw. wartość gospodarczą. Przede wszystkim będą to zatem informacje związane z procesem wytwórczym, dostawami i dystrybucją, a także wewnętrzną organizacją twojego przedsiębiorstwa.

Cechą wspólną wszystkich informacji mających wejść w skład tajemnicy przedsiębiorstwa jest ich przydatność w procesie gospodarczym związanym z wykonywaną przez ciebie działalnością gospodarczą.

Wartość gospodarcza i powszechność informacji

Tajemnicę przedsiębiorstwa mogą stanowić jedynie te spośród posiadanych i wykorzystywanych w działalności wiadomości, które:

 • mają wartość gospodarczą – możliwa jest ich sprzedaż np. w postaci know-how,
 • nie są powszechnie znane, co oznacza że jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób – nawet wiedza o najbardziej zaawansowanych lub skomplikowanych procesach nie będzie stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa, gdy jest ona łatwo dostępna i znana w danej branży. Twoje informacje muszą posiadać zatem element nowości związany np. z opracowaniem nowego procesu, receptury, produktu, itp., a przynajmniej istotnym udoskonaleniu dotychczasowych procedur lub towarów.

Dopiero zatem weryfikacja informacji pod kątem ww. elementów pozwoli wyselekcjonować informacje, które mogą stać się tajemnicą twojego przedsiębiorstwa.

Zachowanie poufności informacji

Ostatnim etapem w procesie tworzenia tajemnicy przedsiębiorstwa jest podjęcie, przy zachowaniu należytej staranności, działań w celu utrzymania w poufności owych wiadomości specjalnych. Cel ten możesz osiągnąć na wiele sposobów, kluczowe jest abyś nie pozostał bierny nie wprowadzając jakichkolwiek środków ochrony informacji przed ich ujawnieniem. To bowiem uniemożliwiałoby uznanie ich za tajemnicę przedsiębiorstwa.

Tajemnicę tą możesz zatem chronić wprowadzając odpowiednie zabezpieczenia (fizyczne, informatyczne, czy też organizacyjne), ograniczając krąg osób mających do niej dostęp, a także zawierając z tymi osobami umowy o zachowaniu poufności, bądź o zakazie konkurencji.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Zamierzony efekt uzyskasz, gdy określone przez ciebie informacje spełniać będą łącznie następujące cechy:

 • stanowić będą dane wykorzystywane w działalności gospodarczej,
 • będą posiadały wartość gospodarczą nie tylko dla ciebie ale także potencjalnych nabywców,
 • nie będą powszechnie znane,
 • wprowadzisz środki mające na celu zachowanie ich poufności.

Tego typu dane stanowić będą tajemnicę twojego przedsiębiorstwa, której bezprawne pozyskanie, ujawnienie lub wykorzystanie stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji, a także przestępstwo. Tajemnica przedsiębiorstwa będzie także składnikiem twojego przedsiębiorstwa.

Zakaz konkurencji w umowie o pracę - obejrzyj film z miniszkolenia na YouTube

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Potrzebujesz pomocy specjalisty z zakresu nieuczciwej konkurencji i tajemnicy przedsiębiorstwa?

Zadzwoń do mnie 695 560 425

Inni czytali również: